Idag besökte David Lega och jag APM Terminals i Göteborgs hamn för att diskutera framtidsfrågor för hamnen och för en mycket spännande rundtur nere på kajen.

Den eskalerade konflikten i hamnen har under det senaste året överskuggat mycket av de arbete som sker i containerhamnen. Det är naturligt, eftersom detta är en oerhört viktig fråga för hela Sveriges exportindustri. Samtidigt är det tråkigt, för det händer så mycket annat i hamnen som är viktigt för Göteborg och Sveriges utveckling. Även andra framtidsfrågor behöver diskuteras.

Kristdemokraterna krävde i november i en artikel av mig, David Lega, Ebba Busch Thor och Robert Halef, att regeringen snabbt ska sätta ned foten i frågan om stridsåtgärder, så att konflikten kan lösas. Det krävs för att hamnen ska återfå det förtroende som krävs för att fungera som landets viktigaste hamn. Att, som planerat, vänta på ny lagstiftning till sommaren 2019 innebär att stora aktörer riskerar att hitta andra exportvägar. Det är förstås dåligt för hamnen, men riskerna med detta är betydligt större än så. Export via andra mindre hamnar runtom i Sverige är dyrare än export via Göteborg, eftersom den oftare måste lastas om i hamnar som Gdansk, Rotterdam och Bremerhaven, innan den går till marknader runtom i världen. Detta hotar förstås mängder av svenska jobb, och därmed i förlängningen också vår välfärd. Hamnen måste återfå sitt förtroende nu, och det är bara genom förändrad lagstiftning kring stridsåtgärder som det kan ske.

Andra framtidsfrågor för hamnen är ökad automatisering och digitalisering, där containerhamnen idag ligger efter både andra hamnar och andra branscher. Det krävs också förändrade arbetssätt i hamnen för att öka effektiviteten, och givetvis måste infrastrukturen kring hamnen fungera väl. Dubbelspår på hela hamnbanan är en sådan fråga. Dessutom måste det från statens sida bli tydligare att Göteborgs hamn är, om inte Sveriges hamn, så åtminstone Sveriges huvudsakliga hamn. Här går redan merparten av vår handel och det är både effektivare och billigare att gå via Göteborgs hamn direkt ut i världen, än via hamnar på kontinenten. Detta skapar bättre förutsättningar för jobb i hela Sverige, och därmed också för vår välfärd. Hela Sverige vinner på att Göteborgs hamn fungerar bra och prioriteras som Sveriges viktigaste hamn.