Sedan mitten av förra veckan pågår budgetdebatter för fullt i riksdagen. Som ledamot i Skatteutskottet har jag deltagit i två debatter – först onsdagens så kallade skatterunda i anslutning till Finansutskottets stora budgetdebatt, och nu idag Skatteutskottets utgiftsområdesdebatt. Utskottet debatterade då förslagen som gäller Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten, som är de myndigheter som ligger inom utskottets ansvarsområden. Kristdemokraterna och Moderaterna har genom vår gemensamma budgetreservation tillfört 30 miljoner kronor till Skatteverket och 90 miljoner kronor till Tullverket. Detta för att bland annat för att förbättra digitaliseringsarbetet, motverka skattefusk, stoppa insmuggling av vapen och utsmuggling av stöldgods, samt hantera Brexit. Det första anförandet, från skatterundan, finns att se här. Det andra, från idag, läggs upp så snart det finns tillgängligt från Riksdagen.