Kategori: trygghet

Utfrågning i P4 Göteborg

Lyssna på P4 Göteborg utfrågning av mig från den 10 augusti. Jag lyfter sjöfartens betydelse för Göteborg, sjukvården och tryggheten.  Och så berättar jag att det var Alf…

Inför besöksförbud på sjukhus för hotfulla personer

Både personal och patienter har rätt till en trygg vårdmiljö. Kristdemokraterna föreslår därför en lag om besöksförbud på sjukhus för de som hotar säkerheten för personal och patienter….