Både personal och patienter har rätt till en trygg vårdmiljö. Kristdemokraterna föreslår därför en lag om besöksförbud på sjukhus för de som hotar säkerheten för personal och patienter. Vi vill bland annat höja straffet för våld mot tjänsteman till minst sex månaders fängelse och införa det nya brottet våld mot alarmeringspersonal. Det skriver jag i dagens GT tillsammans med Andreas Carlsson (KD), gruppledare i riksdagen och Magnus Berntsson (KD), KD Göteborg regionala toppnamn. 

I dag kan kända orosmakare få tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och dömas till böter eller fängelse om de bryter mot förbudet. I dessa fall har polisen möjlighet att upprätta ett register över personer med tillträdesförbud och att fotografera personer som skäligen kan antas få ett sådant. Kristdemokraterna vill ha ett liknande förbud på sjukhus. Vårt förslag innebär att den som beläggs med förbudet endast får vistas på sjukhus när denne själv är i behov av vård.

patienter har rätt till trygg vård

Personalen måste skyddas och ges förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt. Men det handlar också om att garantera säkerheten för patienterna som har rätt till en trygg vård. Hot och våld mot personal och patienter är oacceptabelt, och måste stoppas.

 

Läs mer om detta i GT.