Revisionens granskning av Intraservices resor visade på många tveksamheter, och igår diskuterade kommunfullmäktige frågan. Förvaltningen och nämndens ordförande har åkt på resor med ett stort nöjesinslag, som arrangerats av en leverantör. Detta visar på att den osunda kultur som ledde fram till öknamnet ”Muteborg” fortfarande finns kvar. Det visar också på hur stort behovet av goda värderingar är i vårt samhälle – värderingar som tydligt säger att det finns rätt och fel. Den ansvarige politikern, socialdemokraten Tord Karlsson, har visat att han har mycket dåligt omdöme. Han måste ta konsekvensen av sitt agerande och avgå. Allt annat är, för att använda Karlssons egna ord, skämmigt.