Jag är riksdagsledamot från Göteborg för Kristdemokraterna, skattepolitisk talesperson och ledamot i skatteutskottet. Jag arbetar med frågor som rör företagens villkor, inte minst villkoren för småföretagen, men har också ett särskilt intresse för sjöfartsfrågor, bostadspolitik och civilsamhällets förutsättningar.

Jag har en bakgrund som kommunpolitiker och har arbetat som stabschef för Kristdemokraterna i Göteborgs stadshus. Jag ansvarade bland annat för frågor som rörde kommunens budget, näringsliv, byggande, infrastruktur och de kommunala bolagen. Dessförinnan arbetade jag med kommunikation, sociala frågor, kultur och mänskliga rättigheter i stadshuset.

Jag är 31 år, född och uppväxt i Göteborg och bor idag på Hisingen med min sambo. Jag är statsvetare med examen från Göteborgs universitet och har bott här i hela mitt liv, bortsett från två korta avbrott. Det första alldeles efter gymnasiet när jag flyttade ner till Genua i Italien för att läsa italienska, det andra några år senare när jag gjorde praktik hos Alf Svensson i Europaparlamentet i Bryssel.

Förutom politiken har jag ett stort musikintresse och går mycket på konserter. Bland de bästa konserterna jag upplevt finns bland annat en lång rad Kent-konserter, Depeche Mode, Kraftwerk och Regina Spektor. Jag försöker också hinna läsa mycket, och då framförallt fackböcker, biografier och memoarer. Dessutom är jag nästan barnsligt fascinerad av flygplan, och skulle förmodligen kunna sitta timmar med appen Flight Radar och följa flygen, om det inte fanns annat som krävde min tid.