I riksdagen pågår just nu budgetdebatterna för fullt. Jag är ledamot i Skatteutskottet och utskottet ansvarar för tre myndigheter som är mycket viktiga för samhället – Skattemyndigheten, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Skatteutskottet hade sin debatt om detta igår.

I Kristdemokraternas och Moderaternas gemensamma budgetreservation tillför vi sammanlagt 120 miljoner kronor till Skattemyndigheten och Tullverket. Skatteverket tillförs pengar för att arbeta mer med digitalisering, och också mer mot skattefusk. Tullverket behöver växa, dels för att motverka införsel av vapen och narkotika och dels för att motverka utförsel av stöldgods ur landet. Tullverket behöver också växa för att kunna hantera konsekvenserna av Brexit.

Utöver dessa satsningar har Kristdemokraterna i vår egen budgetmotion också pengar till Kronofogdemyndigheten, som arbetar mot överskuldsättning. Det förebyggande arbetet behöver förstärkas och handlingstiderna på myndigheterna behöver kortas. Särskilt viktigt är det att myndigheten arbetar med barnfamiljer.

Se mitt anförande från gårdagens debatt här: