Nästan en tredjedel av alla svenska sjömän bor i Göteborgsområdet. Därmed behöver Göteborg en stark röst i riksdagen för sjöfartsfrågorna. Det tänker jag vara. Det krävs fortsatta regelförenklingar och långsiktighet för att stärka sjöfarten. Läs min artikel i GT om sjöfartens betydelse för Göteborg och vilka frågor jag ser behöver drivas i Stockholm. Artikeln finns här.